נעטפת באור ניגון בתוכי רסיסי שמש בעיניי כתם פז על ראשי נשמתי אוחזת רזים מפיקה קולות נֹעם מנגנת חן הבריאה צלילי טֹהר