אני היא

אחת הטיפות הזולגות

כל הדרך למטה צרחתי

אני!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(כמשכנע  את כובד המשיכה )

עד לפי תחתית

חור ניקוז אפל

שם נאלמתי

יחד

עם כל הטיפות הזולגות.