בלגימה ממך נפרדת לנצח חברי היקר, אך הנצח כה רחוק ואני עדיין כאן. הכאב לא יגמר, רק יעוף למרחקים. בארצות רחוקות, יקפץ על גבעות ירוקות עד שירקב במיטתי. ושם הרוח עוד לוחשת, תפילות מנחמות שאשכח למחרת. חופרת בתוך גופך את קברי, חופרת ולא תפסיק, חופרת כי אמרתי! ואני עדיין כאן.