עוד מעט יעלה הבוקר, אך פניך עוד חיוורים. כל-כך שקטים כל-כך שלווים, כל הכאב כבר תם. ואני רק מתבוננת, בזיכרון רחוק שלי ממך, מה שהיית ומה שמעולם לא היה. עמוק בפנים יודעת, עמוק בפנים אלחש שירי פרידה. ומי אני שאתאבל? מעולם לא הייתי שלך! מלאכים ירחפו סביבך, יכתרו את יופך השמור עד אין קץ. בארון זכוכית על הר, יחכה גופך לנשיקה המיוחלת. עכשיו זה כבר ברור, האשליה פגה במהירות ואני צריכה להיפרד ממך, מי אתה?