רחוק מעיניך גופי נעלם, מתפתה לארצות רחוקות. קרני האור חדרו לנשמתי, שרפו כאש הגהנום. התשקיף על בניך? תפיל גיבורים כקלפים. זכרונם נמוג הוא עם האתמול. ואני אחכה לך לנצח ואתה לעולם לא תדע. חלמתי אתמול והופעת בסיוטי המיגעים. השד שפרע את נפשי. גם ככה לקחת הכל! בראת שמים ללא כוכבים. אולי גם הם לבד. הנצח רחוק מדי הנצח טהור. ואני לעולם לא אדע. יהיו ימים טובים יותר, כי אז יהיה לי בית. החלון ישקיף על מציאות מדומה, אלוהים יתגלה על גבעה רחוקה. האכזבה תכה בשער. בפינה חשוכה יפעם לבי, בפינה חשוכה ירקב. האהבה מתה מזמן, רק סריטה שנחרטה במודעות.