כבר מהחזה של הלב

אפשר להרגיש כבר

מהאגודל של העמק אפשר

להירגע כבר מהברך

של הדרקון אפשר

לפרוץ כבר

מהדרך אליי אפשר לעצום

עיניים

מהסליחות שעל סף הפרימה

הצלחתי כבר לבנות אהבות מהמשי

של השמיים אפשר

לגעת רק

בתוך הטביעה השירית של ים המילים כבר אי

אפשר