אני רוצה

ורוצה ורוצה

וכמהה ועורגת, נכספת

מכלה את עיניי

מייחלת

 

לרצות.

לכמוה.

 

לריח של אור.

לטעם של עור.

 

לְאדם.

שיהיה רק הוא

שהבל פיו יכסה כל עלֶה של כמיהה

שערגה תהיה לו שמו הנרדף.

 

ורדופה נפשי כאשר הוא קיים

איבריי נשברים מחלל היעדרו

 

כמיהתי תסלף דרכי

ואין לי על מי לזעוף.