גם כשהייתי איתךָ

כמהתי אליך

או שמא

כמהתי אל תוכךָ?

כי לא היית אתי אף לרגע?

(ושוב הדי תוכחה)

או כי לא נתת לחדור

להתעטף בתוך עור

לחמוד ולבלוס ולנבור...

 

 

גבול דק ניצב

בקושי קו

בין אהבה

לבין קנאה בנאֶהב

הרי נֹאהב תמיד

את שרצינו להיות

 

כשזה יגליד

נהיה כבר הוא