ככלה נאה משובצת חן כאור הלבנה לבנה ככלה נאה קורנת אור שבעת הימים כחסידה חסודה וכל שערי השמים פתוחים ומלאכי השרת רוקדים כנגדה נוגעת בה שמים מים פנים מחוללים הדר