רגל בפנים רגל בחוץ רק אני מסתובב לא נחוץ. בין כל הרוקדים נע, מסתכל ונזהר רק שלא להיתקל. כי את החתן, הכלה איני מכיר אני רק הבעל של תאיר...