אתמול צפיתי בגפרור עת נפח את נשמתו האש שבערה בו הדליקה.האירה ולבסוף הפכה לאש שורפת שהשאירה אותו מפוחם ושחור חיים וחשבתי איך שירת את ייעודו בחייו והאיר ואיך אפשר היה שפחם עמלו לא יהיה המוות שפעם מול עיניי אלא היופי שראיתי כשצפיתי בפליאה ב-פוף..! שכיבה את נפח האש.. והדליק בי שיר