בסתיו הנוף משתנה כל-כך מהר כמו סרט נע בריקוד מסתחרר העצים סוערים להנעתם מחול לקצב הרוח ואני בתוכו רוקדת רועדת לקצב הלב ולרגע רוגע וקשת גדולה מצטיירת נשזרת בשמיי המעוננים חיוך הפוך של צבע כך שוב בהפוגת הגשמים זוכרת הברית ויודעת כי לא כלו רחמיו ולכן רוקד הסתיו ולכן גם אני