יוצאת אני אלייך ארצי להידבק בעפר רגלייך אלייך שפת קדשי אשר תורת פיך לי סוד אישי יוצאת ובאה לגלות אורך למצוא את נפשי בך דבוקה יוצאת אל שירייך אל מילות משוררייך דרכם אכירך אדעך ומוצאת אותי בך אותך בי בעת כ"ד שנותיי את בתוכי את שלי גופי עפרך הרך בך נוטעת שורשיי וממך ענפי כמיהתי אל שמיי אל שמשך את שם בשבילים מחכה לבואי כשבתרמילך צרור חלומותיי ארוזים