שעה אחת של שלוות דיבור נרדמת אל ציורי החלום שברי נתחים של מציאות עולים וצפים אל מול עיניי כמו נמצאת שם מן מציאות שבין החלום למציאות