לכובע שלי אין פינות רק חורים שורות ומנגינות אני לובשת אותו והוא מצידו לובש צורה שהיא שלי מחר יהיה יום חם הכובע יישאר אצלי במדף ואני אהיה שם איתו בצורה שלי בו ואמשיך להיות כולי כאן בצורה הנרקמת עם כל רגע יוצרת חורים שורות ומנגינה שהיא רק שלי