כמה אני עצמי וכמה האחר כמה הוא אחר ואיך הוא אני ואני הוא אני בו והוא בי איך נהיים לחוד וביחד ולחוד איחוד שאלות של חיים שנהיים שמתפתחים שמתגלים שגודלים לעומקים לרוחב.לכאן