טוב אני במשהו אחד, אך אוהב אני משהו אחר. אלוהים ברא אותנו כך אוהבים את מה שאין.