אתה לא אני כן אני מצטערת אתה מבין וחסר אונים ומבין, זה בסדר באמת אל תדאגי מתוקה שלי, תדאגי לעצמך עכשיו אני רק רוצה שיהיה לך טוב זוכרת אני עוזב אני עוזב היום לה לה לה לה ואיך את לא מבינה, את סתם ילדה קטנה ולבכות סתם ככה ולשאול למה בשמלה אדומה. אני אוהבת אותך אני אוהבת אותך אני אוהבת אני סתם ילדה קטנה, אתה תהיה בסדר באמת, אני לא דואגת אני מחייכת. יהיה לי טוב