שבעה פעמונים היו לה על הקרסול, ארבעה תליונים נופלים משרשרת זהב דקה, עשרה צמידים , שלושה סוגי עגילים בשלושה חורים, לפעמים הייתה צובעת פס שחור תחת עיניה והוא היה נופל מטה כל אותו היום, מתאסף בריסים שהתקשו ועוד מטה

עכשיו אני לא יודעת, כבר שנה שהיא צוללת בלעדי