דרקונים לא אוכלים אש. הם לא שותים דם של נסיכות, או נלחמים באדיוטים שבאים אחר כך. דרקונים, למעשה, חיים בעולם הדממה והאצילות. הם מרחפים, קלים, כנפיהם השקופות מחזירות את כל האורות שבעולם. הם שרים אל תוכם, ואפשר, אם מתאמצים, לשמוע את ההד. דרקונים נופלים כמו כוכבים אל הים ומעלים הבל ואנחה של עונג בגלים. הם חיים אלף שנים והם באים, הם באים רק אם צועקים באמת