אולי קשה להבין בגלל השדים שאוכלים את המחשבות כשאין משגיח באימה הם צופים בהתרוקנות בחיוך הם מביטים בהתרוקנות והנשיכות מקבלות משנה תוקף והמחיצות נופלות. עברתי הכל היא אומרת. הכל. ואני עוד מנסה. בחושך הם זהירים פחות. אולי הנשיקה תוכפל אולי תיפתח אולי תעצור אותם שם. והיא משתדלת. והיא אומרת תפילה. והיא סוגרת מוקדם את המצילה. המקלות רוקדים. הראש רוקד. קולות הנשיכה נוקעים את הנפש שלה.  נגמרה הנפש. גלגל. תפילה. מקלות. והיד כבר לא יציבה