אז רוץ מהר, תעשה לי טובה.
הילדה זרקה את הרסיסים הצבעוניים
מבעד לחלון הפתוח וברחה.

היא שם, בשדות הירוקים,
מתחבאת בין שיחים סבוכים
ומחזיקה את הלב שלך.

והיא רצה ומתנשפת ועוד שניה היא תיפול

אז רוץ מהר וחבק אותה ,לפני שתגלה הכל.