שומר יום כנגד יום

 

מסתובב לעלות לרגל דם-לזרוק, לא מאמין,
איסורים והיסוסים מכל גזרה, דת ודין,
מתלהב מסנהדרין ומתעקש בכל עניין גבוה,
מסתכל על איזה כתונת שלבשתי אם זה טהור,
הלבן הוא לבן והשחור הוא שחור,
אני יודע, יש דיכאון שהפעם עצם לא נשבור.

נשכח שבדקנו בשבעה דרכים,
מכל מה שנשאנו, קפיצה וחוליים,
שבעה סממנים וזה נראה כמעט עובר,
עם קצת נתר, בורית פזר, זה כבר עובר, ולוקח.

שלושה ימים כאלו שראינו כתמים

אף אחד בינינו לא יקריב,
רחוק, רחוק מכל טהור וקודש,
שוב לא שומר יותר, שוב לא מקפיד.


אף אחד בינינו לא יקריב,
שוב לא שומר, שוב לא מקפיד.
לא לירוק לירוק,
בתוך טהור או קודש,
שלושה ימים כאלו שראינו כתמים.

יש ימים שנספרו ולעולם כבר לא נחזיר,
יש בהרת שסימנתי אבל בלילה זה בהיר,
אני מוחש אל הספירה החמישית של הזבים.

לחוץ, כבר יש לי שש אבל שביעי לא תם,
פתאום אני עומד, שוכב, נתלה נשען,
חמישה דרכים שטימאנו הם עניין אחר,
אל תתאכזר, כבר יגמר, אני סופר, ושוכח...

שלושה ימים...