קצת כועסת וגם מגעילה

לא זבחת את עולתי בכוונה

פשוט שבינתיים יצאה לבית השריפה

עכשיו אני אביא עוד קן עולה

 

קצת אסור לי

עם האיש שלי עכשיו

כי רק עד אחד ראה את שקרה:

נכנסתי אל הבית, ושהיתי שם כדי סתירה

עכשיו אני אביא מנחת סוטה

 

אבל אתה יכול להתפלל ת'גם יכול  להתענות

לשכב בערמת שלגים אולי לגלות

שנים אני סוברת שאתה עשית חטא נורא

עכשיו אתה חוזר קצת בתשובה

 

אבל אתה יכולת להתגלגל אתה יכול להתוודות

יכולנו לכפר אפילו על שטויות

עכשיו כבר לא פוחדת שילקו אותי בלי אזהרה

עכשיו אני אביא עוד קן קטנה

 

מאוד אוהבת – לא זאת השאלה

אתה מבין נכון אני לא יכולה

שוב לתת ללב שיגלו אותו בעזרה

עכשיו זה כמו הרבי יהודה[1]

 

אבל אתה יכול להתפלל ת'גם יכול  להתענות

לשכב בערמת שלגים אולי לגלות

שנים אני סוברת שאתה עשית חטא נורא

עכשיו אתה חוזר קצת בתשובה

 

אבל אתה יכולת להתגלגל אתה יכול להתוודות

יכולנו לכפר אפילו על שטויות

עכשיו כבר לא פוחדת שילקו אותי בלי אזהרה

עכשיו אתה תביא את חטאת שמנה[1] משנה סוטה א, ח: 'כהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו, אם נפרמו נפרמו עד שהוא מגלה את ליבה. רבי יהודה אוןמר: אם היה ליבה נאה, לא מגלהו...'