מחווה לתנא קמא

 

תנא קמה,

תנא נמה.

כמה נמה -

קמא תנא!

 

תנא תנא,

כמה תנא!

תנא הכא

אחלא תנא

 

למה קמא?

ככה תנא.

קם התנא

קם גם אנא

 

תנא הכא,

תנא שמה.

תנא בתרא

סתמא תנא

 

תנא, אנא!

אנא אטה!

תנא אצה

ואנא נמה...

 

אנא קמה,

תנא ליתא!

תנא איכה?

תנא סיפא...

 

סתמא תנא -

רבי מאיר.

לסתמא למדא

לא כׁה נהיר...