אם המקשה הוא מקשן,

והמתרץ הוא תרצן.

אם המסביר הוא סברן,

והמעמיד הוא מדען.

 

אם המבאר הוא בארן,

והמפרש הוא פרשן.

אם הפוסק הוא פסקן,

והדוחק הוא דחקן.

 

אז... מה הוא המיישב?