אם רק היית מטא-הלכה:

היה למסורבות גט

אם רק היית מטא-הלכה:

בחמ"ל היו כותבים בשבת בעט

אם רק היית מטא-הלכה:

לכל עגונה היה פתרון

אם רק היית מטא-הלכה:

            על אד"י היו כבר חותמים המון

אם רק היית מטא-הלכה:

            שנת שמיטה לא הייתה לסבל

אם רק היית מטא-הלכה:

            גם פרוזבול היה הרבה יותר מסמל

אם רק היית מטא-הלכה:

            אז עובדי קבלן היו גם מקבלים

אם רק היית מטא-הלכה:

            פסולי חיתון היו כבר מסתדרים

אם רק היית מטא-הלכה:

            גיורי דרוקמן היו במיינסטרים

אם רק היית מטא-הלכה:

            נישואין כדין גם ללא-סטרייטים

אם רק היית מטא-הלכה:

            בשבת הייתי רואה משחק,

            ביום חג החשמל היה נדלק,

            לפנויה היה מותר לטבול,

            ורווק בלי קידושין לבעול,

            הייתי כבר מוצא היתר לחזיר,

            לגנוב להשאיל ולא להחזיר,

            הייתי מקריב כבר במקום המזבח

            אונן, זב, טמא ומצורע פורח.

           

העולם היה מקום טוב הרבה יותר,

 

אם רק היית מתה,

הלכה.