חצי ירח על פני אפלה מביטה עינו ברטט דמעה עד כי יזיל כוכב נופל בפרץ שאין לעמוד בו מבטו תלוי עלי ארץ מנסה הוא להליט מבטו אל בין ענני עשן חולפים אך לשוא, באין תועלת מביט הוא בנשמות הטהורות קולן זועק "שמע ישראל" חולפות על פניו ברחיפה למרום מארובות הכבשנים העשנים של ארץ פולין הדוויה 02-1-24