בס"ד הזמן לא מרפא רק מגביר את הגעגוע מדגיש את החסר ומעצים את לכתך ולכאב הוא עושה לדמוע ~