האדם היחידי שראה אותי אותי באמת. האדם שפתח לי עולמות חדשים. האדם שהאיר לי את דרכי. האדם שעשה אותי טובה יותר. האדם היחידי שנגע בנ י ש ת מ