לקחת אוויר לנשימה. למלא את החזה באוויר. להרגע. להחניק את הצעקה, צווחה, צרחה או השאגה שאני כה מתפתה להוציא החוצה. אני הרי צריכה להמשיך במשחק.