לכשיתמו פעימותיי,
הייתי רוצה שהמוות ימצא
אותי שותלת אפונה.

ושלא ימהר לפגישה הבאה,
שימתין עד ארפד אדמה ואגמיע.

שימצא אותי
ידיים-בוץ, שיער-רגבים,
עת עוגה בתנור
וסוסיי יודעים מרחבים.

אבקש שישב מעט, ינוח.
יעשן עימי סיגריה אחרונה.