*

במקום אחד בהרים

שבארץ הזו אשר לך

זרעת בי כוסף עמום-

לבוא אליך בדם.

 

מקום בהרים

ילדים נבוכים בסבכי האלה

לוטשים חרבות של עץ

להביא את הטוב

 

מקום בהרים

שהייתי מתפלל ובוכה אליך

קורא אליך עברית בניב מקומי

שתעשה ממני אדם.

ועל משכב בלילות מדמה להטת

הכבשן שבצעטיל קטן

 

מקום בהרים

שבו רצתי נושא משקלים

ראשון לכל החיילים

של הרבה אופיר

הלוחם האכזר, המלאך

מסתובב אלינו וקורא בחיוך רך

השם מלך.

 

מקום בהרים

שחזרתי אליו בראשה של כיתת חיילים

מנסה באבק ובדיסטנס ליצוק

תבנית של מלכות

לייחד עשרה שיבנו בזיעה ובדם

כיסא לשכינה.

 

מקום בהרים

המניין שלי התפזר בעליות

לתרצה ולפלס

בעשן הסיגריות

ובאבק הטיפול בפרט..

ונשארתי אני

 

ובמדבר חשך,

פיגול קסרקטין

מגדל ברזילו

של צופה.

הייתי לוחש אליך עייף

תפילה חרישית:

תן לי אחת מהשתיים-

רוחך, או קידוש השם.