לרב שי

*

כמה אור

שעלה אז מתוך האבק

למרגלות-יה של ארץ בראשית

לא כל- כך בקולות וברקים

כמו שבחיוך שובב

ובברק עמום

שלזהב הזה החי

אגב מריטת אוזן-

פריסת שלום מרבנו

ניתנה לנו שי.