אין את יודעת

שמחת הרב.

בכיו, תפילת עדתו

חרבות בניו המוטלות

פינת החדר

צחוקו, תכול עיניו

אמן יהא שמיה רבא

שלו, שירתו

נכדיו, אישתו

בחינת רבנו שבו.