קריאה מרחוק:

'ילדתי ילדתי בשובך

יפרחו השמים'

 

שמחה לבלי חוק

ילדים בשנתם יחייכו כשתבואי

אלינו הבית

 

שטיח ירוק

עלעלי סיגלית ייפרשו

מתחת רגלייך

 

והדלת תחרוק

אל כסאות ישנים וקומקום

וכוסות תה לשניים.