*

יחד

הייתה תחילת הטוב.

פתח אור

קרא לשנינו

בואו´,

עשו כיברת דרך

עם המשוכה הזו

שאתמול שתלו בה גמדים קטנים

יערה.

גמולי ייאוש, צינה, יובש

תנו לה איזה זמן

בסוף האביב גם היא בטח תגמול לכם

בפרחים לבנים

ובריח דק

של שלווה´