*

קומקום ישן שהושלך,

צמא לגשם

שחוח- אל, וכבר

יגע ימים טובים מאלה,

שהיתה בפירוש

בעירה

וניגון השתרק עמה

(אף שמעתי מיחם קפדן אחד שטוען

שהיה שם יותר מצילו של ריקוד..)

היום הוא ככה זרוק

פניו חלודי כלי- מה

יבשה, פירורים צוננים

תש- ליחו

אין בו עוד כח

לבקש מים חיים.