לא יודע מספיק לא חושב הרבה לא מרבה לנסות לא רוצה אכזבות. כל אחד והאמת שלו יש לי מה להצניע יש לי מה להראות יש דברים שקשה לוותר יש דברים שצריך. כל אחד והחסרונות שלו רגשות עמוקים מחשבות נסתרות אידיאלים גבוהים אהבות קצרות. כל אחד והלב שלו אלוקים! למה הכל מורכב - לא מובן מה שרציתי צריך היה להיות כבר מזמן ולמה השמש לא מאירה את קרניה על הצל המאיים להחשיך בי הכל. כל אחד והצל שלו