שלושה שותפים לאדם אביו אמו והקב"ה אביו ואמו מביאים את הגוף ה' נותן בו נשמה הקב"ה מאז בריאת העולם יושב ומזווג זיווגים כך נאמר במדרש עם אותה מטרוניתה ואני - מה אני מבין מחפש אהבה ולא מוצא יוצא ברחובות העיר ואין מענה לליבי - לנישמתי עושה חישוב בין המדרשים: אחד ועוד אחד ומוצא ששותפותו של ה' בבריאתי לא נגמרה בהבאת נשמתי לעולם כמו ששותפות הורי לא נגמרה בלידתי חלק השותפות של ה' בבריאתי היא מציאת הזיווג הנכסף בת זוג - אישה מרפא לתחלואי נשמתי כך הוא עושה מראשית העולם שותפות ה' במציאת אישה לכל אדם ואדם שלושה שותפים לאדם ומתי יבוא תורי?