בנתיים אלבש את שמלת הבדידות ואצא לי החוצה בנתיים.. וארים את ראשי אחפש בשדות את הדרך הזאת עד אליך אם יהיה לי קשה אנחם את גופי בעוד יום מנוחה או יומיים ואמשיך כך לצעוד לחפש לבדי עד אמצע את כוחי בנתיים.. לא לכאן לא לשם לא שחור או לבן אין אמת או דמיון רק בנתיים.. להיות כך בצד לנסות מזלי עד יבוא אני שוב רק בנתיים..