אני מודעת לאהבה שאת נפשי פוצעת ובנבכי נפשי מפעפעת היא בי נוגעת איתה אני שוקעת. אילו ידעת כמה בי פגעת וכמה את שמחתי גדעת ? אילו חשבת כמה בתוכי אני נבלעת ובחוסר ברירה אני נכנעת ? היית צובע את חיי בוורוד ולא נותן לגופי למרוד אילו האמנת שתוכל להשתנות היו נשמותינו יחד מתרוננות אם לא היית מבטיח לי פרחים וחמניות היו לי אז הרבה פחות ציפיות .