עת ידי יכתבו לך בסתר אותיות יתקבצו למילים וכל משמעות נוספת לא תוכל את הכל להסביר עת ליבי יתרומם לו מעל כל העיר בחשאי לך אומר אהבה וכל רע לא יחדור בי ללא מעצורים עת אשיר לליבך אהבה