לפעמים הכל מאיר לי

לפעמים הכל שר מסביבי

אני מרגיש שהפעם התור שלי הגיע

זה אני שבמרכז עכשיו 

זה אני שנמצא גבוה

לא נופל יותר למטה

לפעמים אני אוהב

לפעמים אני מאוהב

לפעמים אני גם זה וגם זה

והיום אני יותר מתמיד

הפעם ההזדמנות היא שלי

הפעם זה רק אני עם עצמי

אין בושה להיות לבד

מי אמר שחייבים

עדיף

משניים שהם לבד