ובסוף מוצאים אהבה אבנים נהפכות ללב הלב זורם ומתמלא ובסוף מוצאים אהבה רק שהסוף הוא אינסופי רק שהכל מסביבי סוף ורק אני עוד לא מצאתי סוף ובסוף מוצאים אהבה