לעת עתה זה נכון לחשוב שהיא שלי ואני שלה לעת עתה זה טוב להרגיש את האהבה את הזרימה לעת עתה זה מוכרח לנשום להריח את הפריחה את ההתחלה החדשה לעת עתה הלב נפתח לרווחה מקבל ומשאיר מקום לאהבה חדשה לעת עתה בלי לחשוב הרבה אין מחר אין אתמול רק עתה לעת עתה זאת את ואני כאילו כלום אין ביננו רק את ואני לעת עתה..