רוחנו, במהפכה תתרומם! בשירתה של שיבולת, יוחלף ציחצוח חרבות. הממטרה, תפצח במזמורת; זמרתה תשגב, מעל השדות. כלי משחית, נכתתה לנסורת. את עולמנו, לזוהֵר השמש נהפוך. במהפכה, נזקוף גַוֵינוּ! במהפכה, נשנה הקורות!