מרדיו מונו חבוט מתנגנים להם נשפכים להם אל אוזני שירי הנפש הענוגים העצובים המתוקים השירים אשר נולדו ישנים נוגעים ברוך כמו כרית רכה לראש עייף ומחממים את הלב כמו פוך בחורף מפכים אל נפשי הצלילים הנובעים עוטפים את מילות האמת והנועם עצב וגעגוע כאב רך ובכי שקט כמעיין ביום שרבים יוקד רוחצת נפשי המאובקת בשקט ממאבק החיים, מתלאות הימים וקרן שמש אחרונה נוגעת חרישית וכתומה בסוף יום ארוך מציתה פרורי אבק ונוגהת נותנת בם חיים ועושה בהם קסמים וציוצי ציפורים בין עצים בחצרות בתים וגנים בחסות השקט מצטרפים ועולים בין תיבות ותוים מתארים את השלוה ונותנים לה הגדרה נותנים בה חיים מברכים לשלום את היום הכבה מקדמים בברכה את הליל העולה ערב טוב הם שרים ערב טוב ונעים שירי הנפש העצובים הענוגים המתוקים ישנים כבר ברגע שהם נכתבים מריחים כמו עטיפה של ספר ישן וכרית רכה וקרן שמש מערבית כתומה המציתה את פרורי האבק בדרכה נותנת בם חיים שירי הנפש העצובים הם מים חיים לילה טוב הם שרים לילה טוב וחמים