בס"ד בס"ד רעידת אדם, טלטול, חיבוטי הנפש מציפים. לו הפיקו דעת, לו רקמו חלום לו הטילו בי קסם, או מקסם שוא. ואני, שידעתי ימים - אם שלא שבעתי דיי ראיתי אור והוחלתי לימים טובים יותר.