בל תאמרי / לכל אישה

 

בל תאמרי אהבה לא קיימת,

אל תאמרי את דלתה סגרה,

אהבה בתוכנו נושמת,

הביטי עדיין שרדה.

היא הייתה ישנה ותהיה,

עוצמתה להיחלש ממאנת,

היא תשרוד כל עוד ונחיה,

היא כמו ים נרגעת, סואנת.

 

אהבה צריכים לשחרר,

להעניקה במלוא העוצמה.

ככול שיותר לאחר,

בנתינה תציף את כולך.

כנמר בעת זינוק מתקמרת,

אל תאמרי שחשבת אחרת,

בל תאמרי... אהבה לא קיימת!

היא רוחשת, היא רועמת

                                                            5.8.01